2018 oktober 22

Kulturarvspriset har tilldelats Alexandra von Schwerin, Skarhult Slott.

Priset delades ut under Kulturarvsdagarna som i år hölls på Armémuseum i Stockholm. Priset, som består av äran och 10 000 kr, tilldelas pristagaren med motiveringen:


Motiveringen lyder: 

”Med en sällsynt energi, skaparkraft, nyfikenhet och en gnutta ilska, kombinerat med ett stort mått av entreprenörskap och god forskaranda, har Alexandra von Schwerin synliggjort den skånska kvinnohistorien. Kvinnokraft blev kvinnomakt – nu inte längre dold, och Skarhult har etablerat sig som ett nytt, angeläget historiskt besöksmål”


För mer information, kontakta Lena Sjölin 046-39 99 40, lena@svensktkulturarv.se