Om oss

Vi som ligger bakom KulTur

Projektteamet består av Lena Sjölin från Svenskt Kulturarv, Christian Arnet, SveaTV, historiker, filmskapare och Staffan Gerlöw, OnSpotStory, webbutvecklare samt Gabriella Finnborg, Prat PR, kommunikatör, projektledare och marknadsförare samt Andreas Jonsson som är projektkoordinator.

 

I projektteamet ingår också en kärngrupp från de företag som levererar produkten: tekniker, redaktörer, kommunikatörer, skribenter, spelutvecklare och filmare. Till projektet knyter vi experter vid behov.

 

Projektets genomförande säkras av att Svenskt Kulturarv och projektteamet redan har goda och upparbetade kontakter med samtliga av landets ledande kulturarvsplatser, skolor, Skolverket, Statens fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet och massmedia.
KulTur finansieras med medel från Postkodlotteriets Kulturstiftelse.