KulTur i skolan

KulTur i undervisningen – så här underlättar KulTur för dig som lärare. Under rubriken Tävling kommer snart vinnaren att presenteras.

KulTur-appen vänder sig framförallt till dig som undervisar i historia. Appen är framtagen tillsammans med elever och lärare för att på ett roligt och underhållande sätt sprida kunskapen om Sveriges historia och våra kulturarvsplatser.

 

Du kan enkelt integrera KulTur-appen i din undervisning. Nedan är två förslag.

 

1      När ni går igenom händelser eller personer i svensk historia

 

Våra slott och museer har ofta en historisk anknytning till en specifik händelse eller en person i historien. Till exempel  kan eleverna lära sig mer om Gripsholms slott i samband med att ni pratar om Gustav Vasa. Eller så låter du eleverna utforska Medeltidsmuseet i samband med att ni pratar om händelser under medeltiden.

 

2    När ni går igenom geografiska platser

 

I samband med att ni pratar om geografiska platser kan kunskapen också stärkas genom att se vilka slott och andra kulturhistoriska platser som finns där. Vad ligger till exempel i Falun och vilken historisk anknytning har platsen?

 

Titta på filmen nedan så får du en tydlig beskrivning av hur KulTur-appen fungerar, den är bara 1 minut lång; 

 

Vill du som lärare ha mer information och handledning i hur du kan använda appen i din undervisning? Kontakta projektkoordinator Andreas Jonsson på andreas@svensktkulturarv.se