2023 oktober 23

Rackstadmuseet tilldelas Kulturarvspriset 2023!

Priset delades ut under Svenskt Kulturarvs årsmöte som hölls på Westmanska palatset i Stockholm. Priset, som består av äran och 10 000 kr, tilldelas pristagaren med motiveringen:

”Med engagemang och entreprenörskap lockas såväl internationella turister som en bred publik från hela landet att söka sig till Värmland. Samtidigt är det föreningsdrivna museet en viktig plats i det lokala kulturlivet. De få anställda gör tillsammans med volontärer en beundransvärd insats för att levandegöra arvet kring Rackstadkonstnärerna. En förnyelse av basutställningen har gjort upplevelsen rik, här samspelar konsten med konsthantverk, dräkt och möbler. Genom intressanta tillfälliga utställningar förnyas, fördjupas och kontextualiseras innehållet.
Ett bra exempel är utställningen om Maja Fjaestad som för första gången visar hela bredden i hennes konstnärskap. Museet driver, förutom en mycket populär programverksamhet, en kvalitativ verksamhet för barns skapande, förlagd till en av bröderna Erikssons snickeri. Därtill kommer museets butik och servering i en miljö som gör museibesöket till en helhetsupplevelse!”


För mer information, kontakta Lena Sjölin lena@svensktkulturarv.se