• Visa bildtext

    Kult utkommer 3 gånger per år och skickas gratis till medlemmar i Svenskt Kulturarv.

KULT

KULT är Svenskt Kulturarvs tidskrift och vänder sig till alla som är intresserade av nya perspektiv på publikarbete, kulturturistfrågor, marknadsföring och IT, sponsorsamverkan m.m.

KULT utkommer med tre nummer per år (mars, juni och november) och kostar 225:- inkl. moms för 3 nr.

Utanför Europa begär offert.

OBS! För medlemmar i Svenskt Kulturarv är tidningen gratis.

Beställ från kansliet om du inte är prenumerant!

Gamla nummer kostar 85:-/nummer inkl porto. Beställ på info@svensktkulturarv.se

 

I tidigare nummer har vi bl a skrivit om:

– teknikens roll i utställningsbygget

– internationella museisamarbeten

– ”obekväma” utställningar

– event på museer

– hur konkurrenslagarna påverkar museernas utbud

– hur fri-entré-reformen påverkar museerna.

– brandskyddsarbete

– vägvisning och skyltning

– att man tagit fram nya grunder för bl a webbstatistik

– hur man arbetar med nyhetsbrev

– integration på Malmö museer

– vandringsutställningar

– pedagogik

- utställningsproduktion

- shoppingturism som kulturturism

- vänföreningar

- museer på ovanliga platser

- event på museer

- museibutiken

- sponsring

- kulturturism

- tillgänglighet för handikappade

Är du intresserad av att annonsera? Beställ ett provexemplar på info@svensktkulturarv.se.
Klicka här för priser och tidsplan.