2022 oktober 17

Katrinetorp Landeri tilldelas Kulturarvspriset 2022!

Priset delades ut under Svenskt Kulturarvs årsmöte som hölls på Östasiatiska museet i Stockholm.
Priset, som består av äran och 10 000 kr, tilldelas pristagaren med motiveringen:

”Genom en flerårig besöksmålsutveckling har kulturarvet omhändertagits, gjorts tillgängligt och angeläget för många fler. Med hög kvalitet, en tydlig kreativitet och känsla har såväl anläggningen som det publika erbjudandet stärkts. En genomgående hög ambition präglar utvecklingen, där byggnader med mark och park tillsammans med verksamheten och besöksservicen nu ger en helhetsupplevelse”

- Katrinetorp Landeri är en mycket värdig pristagare där kvalitet och respekt för platsens historia genomsyrar hela restaureringsarbetet. Att ledningen, med  Mats Bohman i spetsen, besitter en ovanligt hög fingertoppskänsla för estetik bidrar i hög grad till resultatet, säger Lena Sjölin, verksamhetsledare.