Medlemskap

Besöksmål kan ansöka om medlemskap i Svenskt Kulturarv. För att bli medlem krävs att besöksmålet är av stort allmänt intresse och håller god kvalitet vad gäller innehåll och service. Konsthallar & bygdegårdar kan i regel inte bli medlemmar, ej heller museer med fri entré.

Ansökan ska innehålla en kortfattad beskrivning över besöksmålet med uppgifter om huvudmän, organisationsnummer, antal anställda, öppettider, entréavgifter och antal besökare och skickas till lena@svensktkulturarv.se

Eventuellt broschyrmaterial skickas till: Svenskt Kulturarv, Svanegatan 14, 222 24 Lund.

Styrelsen beslutar om medlemskap vid nästkommande styrelsemöte.


Som medlem i Svenskt Kulturarv får man tillgång till en lång rad aktiviteter; faktauppgifter i Upptäcktsresan, presentation på hemsidan och i appen, uppgifter i gruppresekatalogen KulturTurer, friexemplar av branchtidningen KULT, tillgång till utbildningar, konferenser och möjlighet att vara med i Svenskt Kulturarvs förmånliga foldersystem.

Avgiften för att vara medlem är en entrérabatt om minst 50% som besöksmålet lämnar till innehavare av Kulturarvskortet samt en administrativ avgift på 1250:- eller 1750:- beroende på egen omsättning.