2019 oktober 21

Sörmlands museum får Kulturarvspriset 2019!

Svenskt kulturarv, ger varje år ut Kulturarvspriset. 2019 går priset till Sörmlands museum och det delades ut under Kulturarvsdagarna 21-22 oktober. 

Motiveringen lyder:

"Redan i fasadens grafiska betong förstår besökaren att det är människors historia som berättas i det nya museet. Museets kärna är väl synlig genom glasväggar - ett av de berättande magasinen. De många exponerade föremålen vittnar tillsammans om människor från olika tider och sociala miljöer,  med skiftande ålder, bakgrund och könsidentitet. Med olika livsvillkor och erfarenheter, med olika ideal och drömmar - tillsammans berättar de Sörmlands historia på ett nyskapande sätt."


För mer information, kontakta Lena Sjölin 046-39 99 40, lena@svensktkulturarv.se